laptop, grass, acer

Kako zamijeniti ekran na laptopu?

Ekran je vrlo važna komponenta računala jer prikazuje sve potrebne informacije za rad ili pregled interneta. Stoga pokvaren, neispravan pa u konačnici i napuknuti ekran može biti velika neugodnost.

Ako vam je ekran oštećen ili ste primijetili kvar, svakako treba provjeriti može li se ekran na vašem laptopu zamijeniti. Prije samog postupka zamjene ekrana, potrebno je isključiti laptop iz izvora napajanja te odspojiti bateriju, a ukoliko računalo ima internu bateriju koja se nalazi unutar računala, rastaviti bazu računala te odspojiti bateriju sa matične ploče. Nakon toga potrebno je sa kućišta ekrana skinuti bezel, te ukloniti vijke sa nosača ekrana/pokrova ekrana te skinuti stari ekran. Kod nekih modela ekran je dodatno fiksiran dvostranom ljepljivom trakom, te je kod zamjene ekrana potrebno ukloniti staru traku te je zamijeniti novom kod ugradnje novog ekrana. Posebnu pažnju treba obratiti kod od spajanja i spajanja flat kabela ekrana kako se ne bi oštetili pinovi na kabelu i konektoru ekrana, te da je kabel nakon ugradnje fiksiran u za to predviđena mjesta/vodilice u kućištu. Prije finalnog sklapanja ekrana potrebno je testirati novi ekran, te ukoliko je sve kako treba možemo pristupiti fiksiranju ekrana na nosače/pokrov, eventualnoj zamjeni dvostrane trake, te sklapanju kućišta i montaži bezela ekrana.

Kako prepoznati oštećeni ekran na laptopu?

Razbijeno ili napuknuto staklo najčešće je posljedica direktnog pada računala na ekran, udarca u ekran, ili naglog zaklapanja laptopa kada je između ekrana i tipkovnice ostao neki objekt.

No, oštećeni ekran može imati i greške kod kojih nema pozadinskog osvjetljenja ili ono ne radi kako treba, ekran ima mrtve/zaleđene pixele, horizontalne/vertikalne linije ili neku drugu nepravilnost kod prikaza koja se ne manifestira kada je računalo spojeno na eksterni ekran.

Mogu li ekran na laptopu samostalno zamijeniti?

U načelu možete ako ste tehnički potkovani ili ako smatrate da ste dovoljno spretni. Puno je tutorijala s uputama kako zamijeniti ekran na laptopu no preporuka je ipak da svoje računalo radije odnesete svom serviseru i to što prije. Nedovoljno iskusni prilikom otvaranja možete dodatno oštetiti računalo, dok će profesionalni serviser dijagnozom doznati uzrok kvara te vas uputiti što činiti dalje i je li popravak ekrana na vašem laptopu isplativ. Također će, u slučaju zamjene, procijeniti kompatibilnost zamjenskog ekrana s vašim računalom.

Je li popravak ili zamjena ekrana na laptopu isplativ?

To pitanje klijenti nam često postavljaju. Isplativost popravka ovisi o vrsti starosti računala te dostupnosti zamjenskog ekrana i njegovoj cijeni. Mi mijenjamo ekrane na HP, Lenovo, Acer, Asus, Dell, Dynabook, Apple računalima, a prilikom uzimanja računala u rad uspostavljamo dijagnozu te vršimo popravak tek nakon vašeg pristanka.

Cijene usluge rastavljanja i sastavljanja prijenosnog računala, kao i kompletnu ponudu možete pogledati ovdje: RAM-SERVIS/USLUGE