digital marketing, seo, google

Što trebate znati o Google Performance Max kampanjama

Performance Max je nova vrsta kampanje koja vam omogućava da pristupite svim vrstama Google Ads kampanja odjednom. Ova kampanja dizajnirana je tako da dopunjava standardne Google Search kampanje zasnovane na ključnim riječima pristupom na svim Google kanalima kao što su Google Display, YouTube, Gmail i Google Maps. No, ono što ju razlikuje od ostalih Google Ads kampanja je u tome što Google automatizira ciljanje i isporuku oglasa na osnovu zadanih informacija

Uvod:

Google je pametni stroj koji stalno uvodi novosti na svojim platformama. Tako je potkraj prošle godine u studenome lansirana i nova Performance Max vrsta kampanje. Nakon sjajnih probnih rezultata, Performance Max kampanja javno je dostupna.

Što je Google Performance Max kampanja?

Performance Max je nova vrsta kampanje koja vam omogućava da pristupite svim vrstama Google Ads kampanja odjednom. Ova kampanja dizajnirana je tako da dopunjava standardne Google Search kampanje zasnovane na ključnim riječima pristupom na svim Google kanalima kao što su Google Display, YouTube, Gmail i Google Maps.
No, ono što ju razlikuje od ostalih Google Ads kampanja je u tome što Google automatizira ciljanje i isporuku oglasa na osnovu zadanih informacija. Radi se o automatiziranoj vrsti kampanje i uglavnom podsjeća na Smart kampanje, a Google izrađuje oglase na temelju osiguranih sredstava kao što su tekst i slike, slično kao kod Responzive Display oglasa.

Kako se Max kampanja podešava?

Kao i kod ostalih kampanja najprije je podešava dnevni budžet i način licitacije oglasa (bidding), a postoje dvije opcije – Max Conversions (CPA, cost per acquisition) i Conversion Value (Target ROAS, return on Ad spend). Zatim se bira lokacija i jezik korisnika te u konačnici dolazimo do dijela za kreiranje oglasa.

Na lijevoj strani su opcije za dodavanje
Slika (do 15), logo (do 5), video snimaka (do 5 naslova), naslovi do 30 slova ( do 5 naslova), duži naslovi do 90 slova (do 5 dužih naslova).
Opisa; 1 kratak opis (do 60 slova), 4 duža opisa do (do 90 slova), Call to Action (jedna od ponuđenih faza), Ime tvrtke.
Nakon što dodate navedene opcije, se desne strane ekrana se nalazi prikaz vaših oglasa, pa možete vidjeti kako će izgledati na YouTube-u, Gmail-u, Google Search, Display i Discover platformama.

Ukratko, Google Performance Max kampanja je vrsta kampanje koja nudi mogućnost da dosegnete do većeg broja ljudi na svim Google kanalima.

Prednosti Google Performance Max kampanje

Možete pronaći više kupaca koji su izvršili konverziju

Najprije definirate koji su najvažniji ciljevi vašeg poslovanja i tako ćete ostvariti što više konverzija ili najveću moguću vrijednost konverzije.

Bolja optimizacija
Prikazivanjem kampanje na nekoliko Googleovih kanala i korištenjem atribucije baze podataka, kampanje se fino podešavaju pomoću optimizacije na temelju kontaktnih točaka koje pomažu korisniku u konverziji. Time ujedno i postižete veću vrijednost kampanje.

Zahvaljujući detaljnim izvješćima možete vidjeti koja platforma funkcionira a koja ne te na temelju toga poboljšati vašu kampanju.

Štedite na optimizaciji
Umjesto nekoliko različitih kampanja koje trebate pratiti, sada imate samo jednu koju samo morate redovito kontrolirati

Performance Max kampanja je najbolja kada:

Imate specifične ciljeve oglašavanja i konverzije. To može biti povećanje online prodaje ili primanje upita o uslugama koje nudite.
Želite postići najbolje rezultate i niste ograničeni na kanale na kojima se vaši oglasi mogu pojaviti.
Želite jednostavan pristup svim Googleovim kanalima oglašavanja.
Želite postići veći doseg i vrijednost konverzije u usporedbi sa standardnom pretraživačkom kampanjom.

Želite saznati više o tome kako ovu kampanju možete upotrijebiti za promociju Vaše tvrtke.

Kontaktirajte nas i mi ćemo Vam pomoći odgovoriti na sva pitanja vezana uz Google Performance Max kampanju: PromoviRam