Odoo / Terenski rad

Odoo Terenski rad/Kako planirati rad na terenu

Terenska služba je usluga koja se naplaćuje za vrijeme provedeno na poslu. Upravo fakturiranje utrošenog vremena i materijala prema klijentu daje tvrtki na transparentnosti, a kupcu dojam da uslugu nije pretplatio što dugoročno dovodi do uzajamnog povjerenja i kvalitetnog međusobnog poslovnog odnosa. Upravo taj način poslovanja svakoj tvrtki omogućuje zadržavanje klijenata i kvalitetan rast. U Odoo-u vrlo lako možete mjeriti utrošeno vrijeme i uvrstiti utrošeno materijale te ih fakturirati prema klijentu.

Uvod:

Svaka tvrtka koja pruža određenu vrstu usluge ili servisa i operacija na terenu mora njima uspješno upravljati. Ako osoblje, njihovi zadaci i dužnosti te računovodstvene aktivnosti kao što je uspostava fakture koja će prema klijentu biti transparentna i jasna nisu dobro ukomponirani, tvrtka koja se bazira na bilo kakvoj vrsti servisa i rada na terenu vrlo brzo može propasti. Upravo zbog velike potražnje tvrtki koje svoj rad baziraju na terenu, Odoo je razvio modul usluge na terenu koji je povezan s drugim modulima nužnima za poslovanje, a prvenstveno se može koristiti za vođenje poslovanja davatelja usluga s odgovarajućom konfiguracijom i izmjenama što se u Odoo-u vrlo lako postiže.

Nadzorna ploča

Modul terenske usluge može se preuzeti putem izbornika aplikacije na Odoo platformi. Navedenom modulu može se pristupiti putem nadzorne ploče koja korisnicima omogućuje kontrolu svih operacija na terenu i njihovih funkcionalnosti.

Odoo terenski rad
Odoo Terenski rad- Nadzorna ploča

Glavna nadzorna ploča prikazuje izbornik zadataka u kojem su navedeni svi terenski zadaci. Izbornik se može prikazati kao karta, kalendar, popis, Ganttov dijagram ili prikaz aktivnosti sa svim navedenim zadacima koje ste si zakazali. Ista platforma nudi niz opcija filtriranja i grupiranja koje se mogu odabrati između zadanih odabira ili prilagoditi prema specifičnim potrebama korisnika.

Kreiranje zadatka

Odabirom opcije KREIRAJ možete kreirati novi zadatak. U prozoru za kreiranje novog zadatka možete mu dati ime i dodati klijenta za kojega taj zadatak vi ili vaši zaposlenici koje odaberete moraju napraviti. Također možete odabrati i prodajni nalog te pripadajuću uslugu. Osim toga, predložak radnog naloga unutar projekta uključuje glavni zadatak, podzadatak, osoba ili osobe kojima ste dodijelili taj zadatak, planirani datum izvršenja zadatka, raspored te tagove odnosno oznake i dodjele ako se zadatak ponavlja.

Odoo Terenski rad-Kreiranje zadatka

Unutar zadatka postoji i područje opisa gdje možete unijeti prilagođeno objašnjenje zadatka, što treba napraviti, kako, koji materijali su potrebni itd…
Korisnik može definirati početno planirano vrijeme u izborniku Kontrolne kartice, a napredak se prikazuje u postotnoj traci na temelju opisanih radnji u tablici Raspored aktivnosti.

Prikazu karte za operacije zadatka može se pristupiti odabirom opcije karte na kartici Moji zadaci.

Projekti Operacije terenske usluge mogu se specificirati kao projekti, a korisnik može raditi na njima obavljajući zadatke i aktivnosti vezane uz njih.

Kreiranje projekta

U izborniku Projekti koji je dostupan u Postavkama, možete kreirati novi projekt za rad na terenu. Svi terenski projekti opisani su u izborniku Projekti, a uvijek možete pokrenuti novi.

Projektu morate dati ime te dodijeliti zadatke u okviru za kreiranje. Dodatno, korisnik može ponuditi prilagođeni opis projekta u opisnom izborniku. Također se može dodijeliti upravitelj postavki, kupac, detalji analitičkog računovodstva, postavke vidljivosti, korisnike portala i tvrtke.

Osim toga, ovisno o zahtjevima projekta, sljedeću opcija možete aktivirati ili onemogućiti. Projekt može imati satnicu, raspored aktivnosti, naplatu, proizvod na zadatku, radni nalog, konfiguraciju ocjene kupaca, planiranje, dodatnu ponudu, podzadatak i ponavljajuća pravila.

Komponente fakturiranja projekta mogu se prilagoditi na temelju zadanog izbora koji se nalazi u izborniku za fakturiranje.

Predložak za radni nalog

Na kartici za postavke možete vidjeti izbornik predložaka radnog naloga. Ovdje su objašnjeni svi predlošci radnih naloga definirani prema uslugama na terenu, a ako korisnik treba napraviti prilagođeni nalog, dostupna je opcija kreiranja. Ovdje se može navesti naziv predloška radnog naloga, dodijeljena tvrtka, boja za ilustraciju. Korisnik može postaviti analizu za pregled operacija nakon što je spremi.

Odoo Terenski rad - Predložak za radni nalog
Odoo Terenski rad-Kreiranje radnog naloga

Oznake (Tagovi)

Za različite poslove možete definirati prilagođene tagove za različite poslove, a u osnovi služe za pomoć u procesu kategorizacije u operacijama terenske službe. Izbornik oznaka dostupan je s kartice za konfiguraciju, gdje su opisane sve oznake te se može kreirati i nova.

Odoo Terenski rad - oznake za tagove
Odoo Terenski rad- Tagovi

Planiranje

Budući da je planiranje tako važna komponenta operacija terenske službe, Odoo platforma korisnicima omogućuje planiranje projekata na temelju nekoliko operativnih kriterija. Zadane opcije u modulu terenske službe uključuju anketiranje korisnika, projekt i radni nalog. Sve te komponente nužne su za uspješno funkcioniranje terenske službe.

Projekt se može planirati, njegov početak i završetak i to pomoću kalendara unutar kojega možete odrediti dan, tjedan, mjesec ili godinu.

Odoo Terenski rad - planiranje zadatka
Odoo Terenski rad- Planiranje zadatka

Fakturiranje utrošenog vremena i materijala

Terenska služba je usluga koja se naplaćuje za vrijeme provedeno na poslu. Upravo fakturiranje utrošenog vremena i materijala prema klijentu daje tvrtki na transparentnosti, a kupcu dojam da uslugu nije pretplatio što dugoročno dovodi do uzajamnog povjerenja i kvalitetnog međusobnog poslovnog odnosa. Upravo taj način poslovanja svakoj tvrtki omogućuje zadržavanje klijenata i kvalitetan rast. U Odoo-u vrlo lako možete mjeriti utrošeno vrijeme i uvrstiti utrošeno materijale te ih fakturirati prema klijentu.

Odoo Terenski rad - Fakturiranje utrošenog vremena i materijala
Odoo Terenski rad-Fakturiranje utrošenog vremena i materijala

Kada dođe vrijeme za početak terenskih aktivnosti, zaposlenik to može učiniti odabirom opcije početka unutar zadatka, a cijeli proces može pauzirati i zaustaviti, nakon čega mu se pokazuje konačni rezultat utrošenih sati. U Kontrolnim karticama, zaposlenik može poslati izvješće i zadatak označiti kao dovršen,

Pod izbornikom Kreiraj fakturu, Odoo omogućuje korisniku fakturiranje vremena provedenog na terenskim uslugama. Ovdje su prikazani svi računi koje je potrebno generirati za usluge na terenu, a korisnik može odabrati jedan za fakturiranje.

Na izborniku fakturiranja korisniku će biti prikazani svi podaci o klijentu, a vrijeme provedeno na usluzi bit će fakturirano u izborniku proizvoda.
Odoo platforma omogućuje dodavanje proizvoda na istu fakturu, a to se može učiniti odabirom proizvoda s izbornika odgovarajuće linije za fakturiranje.

Izvještaji i analize

Odoo platforma, kao i svaka druga platforma za poslovno upravljanje omogućuje svojim korisnicima analitička izvješća za obavljene usluge na terenu. Kvantitativna analiza svakog projekta i njegove dužnosti mogu se vidjeti izvješćima prikazanima u obliku stupičastih, linijskih i okruglih grafikona.